Diensten

Is uw pand brandveilig?

Bij de inspectie processen wordt vastgesteld of het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de afgeleide doelstellingen. De inspectie bestaat uit administratieve, visuele en functionele waarnemingen. In de uitgangspunten zijn de afstemming van de techniek op de interne en externe alarmorganisatie en de bouwkundige maatregelen die de brandveiligheid waarborgt. Onze diensten bestaan uit het uitvoeren van diverse inspecties vanuit een volledig onafhankelijke, onpartijdige, objectieve en integere positie.  B.E. Brandveiligheid Inspecties voert de volgende inspecties voor Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties uit:

Basisontwerp (PvE/UPD):

CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Detailontwerp (tekeningen, blokschema, functiematrix):

  • CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Initiële Inspectie:

  • CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Vervolg (periodieke) Inspecties:

  • CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

B.E. Brandveiligheid Inspecties BV wil zich onderscheiden van andere inspectie instellingen:

  • Offerte aanvraag: 1 werkdag na aanvraag, offerte gereed en verstuurd.
  • ​5 werkdagen na inspectie, inspectierapport en certificaat gereed en verstuurd.
  • Inspectierapporten en certificaten worden digitaal aangeleverd.