Diensten

Is uw pand brandveilig?

 

Bij de inspectie processen wordt vastgesteld of het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de afgeleide doelstellingen. De inspectie bestaat uit administratieve, visuele en functionele waarnemingen. In de uitgangspunten zijn de afstemming van de techniek op de interne en externe alarmorganisatie en de bouwkundige maatregelen die de brandveiligheid waarborgt. Onze diensten bestaan uit het uitvoeren van diverse inspecties vanuit een volledig onafhankelijke, onpartijdige, objectieve en integere positie. De inspecties worden uitgevoerd volgens de geldende CCV inspectie schema’s. BE Inspecties voert de volgende inspecties voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties uit:

✔ Inspectie basisontwerp (o.a. PvE/UPD)
✔ Inspectie detailontwerp (o.a. tekeningen, blokschema, functiematrix)
✔ 0-metingen en tusseninspecties
✔ Initiële inspecties (opleveringsinspectie)
✔ Vervolg inspecties (periodieke inspecties)

BE Inspecties wil zich onderscheiden van andere inspectie instellingen
✔ Het inspectierapport en certificaat ontvangt u binnen 5 werkdagen
✔ Offerte ontvangt u binnen 24 uur na aanvraag
✔ Geen kosten voor het inspectiecertificaat
✔ Geen kosten voor administratieve her inspecties
✔ Inspectierapporten en certificaten worden digitaal aangeleverd
✔ Online klantenportaal voor de inspectiedocumenten
✔ De inspecties worden landelijk uitgevoerd
✔ Initiële inspecties en vervolginspecties vanaf €600

Inspectie van brandbeveiliging: Hoe werkt dat?

Offerte Aanvragen